PL: 729-525-017
  kontakt.gratka@gmail.com |   

Regulamin zakupu mebli kuchennych i sprzętu AGD

Meble Gratka

 

Kupujący ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do zakupu kuchni.

 

Rezerwacja kuchni poprzez wpłatę zaliczki i dalszy jej zakup oznacza akceptacje warunków regulaminu.

 

 1. Rezerwacja kuchnia, zaliczka na poczet rezerwacji

  Kupujący chcąc dokonać czasowej rezerwacji kuchni jest zobowiązany do wpłaty zaliczki. 
  Wysokość zaliczki jest ustalana indywidualnie dla każdego Kupującego. 
  Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe.

  Dane do przelewu:
  Kamila Kasprzyk Meble Gratka
  Nr konta: 46 2490 0005 0000 4530 0005 6484 (Alior bank)
  Tytuł przelewu: Numer kuchni z naszej oferty i swoje nazwisko
  Przykład: "Kuchnia nr 1, Grażyna Kwiatkowska" 

  Bardzo proszę, aby nadgorliwie nie zmieniać tytułu przelewu, to w niczym nie pomaga, wręcz przeciwnie.
  Proszę uprzejmie, aby tytuować przelew zgodnie z przykładem powyżej, serdecznie dziękuję. 

  Sprzedający po otrzymaniu zaliczki, lub potwierdzenia wykonania przelewu jest zobowiązany do niezwłocznej rezerwacji kompletu kuchennego dla Kupującego. Kuchnia wciąż pozostanie widoczna w naszej ofercie, ale zostanie oznaczona jako "rezerwacja". Kuchnia pozostanie na naszej stronie do dnia dostawy, po dostarczeniu będzie usunięta z naszej strony. 

 2. Projekt kuchni 

  Mamy możliwość przygotować indywidualny projekt kuchni. Wykonanie projektu obejmuje propozycję ustawienia szafek kuchennych, z wybranego przez Kupującego modelu kuchni z naszej oferty. Przed wykonaniem projektu ustalamy indywidualne oczekiwania Klienta. Do wykonania projektu niezbędne są wymiary pomieszczenia na kuchnie, które klient jest zobowiązany przedstawić. Prosimy o przygotowanie odręcznego rysunku przedstawiajacego pomieszczenie z uwzględnieniem wymiarów poszczególnych ścian. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się drzwi i okna, także należy to zaznaczyć i podać ich wymiary. Ważnym jest też wskazanie miejsca, w którym znajduje się przyłącz do wody / odpływ. Zdjęcie rysunku z wymiarami można do nas przedłać drogą mailową, jako załącznik do maila.
  W projekcie są uwzględnione rzeczywiste wymiary pomieszczenia, rozmieszczenie drzwi i okien, odpływu wody, przyłączy do wentylacji oraz wszelkie inne indywidualne zastrzeżenia. Projekt przygotowujemy w oparciu o otrzymane wymiary, jak też o rzeczywiste wymiary szafek w danym modelu kuchni. Projekt obejmuje rysunek z wymiarami poszczególnych szafek -rzut z góry, kilka zdjęć poglądowych proponowanego ustawienia oraz szczegółowy opis całego projektu wraz z uzasadnieniem. Przygotowanie projektu dotyczy jednej, wybranej przez Klienta kuchni z oferty. W sytyacjach wyjątkowych, kiedy dana kuchnia - wybrana przez Klienta nie pasuje do danego pomieszczenia możemy zaproponować bezpłatnie drugi projekt, ale wybranej przez nas kuchni z oferty.
  Koszt wykonania projektu to 246 zł, a czas realizacji 1-5 dni. W wypadku zakupu kuchni wykonanie projektu jest bezpłatne, czyli cena kuchni zostanie pomniejszona o koszt opłaconego wcześniej projektu. Dane do wpłaty są podane na górze regulaminu w punkcie 1 "Dane do przelewu", tytuł płatności to "Projekt kuchni, imię i nazwisko". Przykład: "Projekt kuchni, Grażyna Kwiatkowska". 


 3. Płatność / Formy płatności 
  Po wpłaceniu zaliczki pozostałą część ceny zakupu kuchni Kupujący płaci gotówką, lub przelewem natychmiastowym - przy odbiorze. Bez znaczenia czy kuchnia jest przez Kupującego odbierana, czy dostarczana naszym transportem, czy też odbierana przez inną osobę świadczącą usługę transportu dla Kupującego. Zapłata jest równoznaczna z akceptacją zakupionego towaru jakim jest kuchnia. Płatność i tym samym dokonanie zakupu jest równoznaczne z tym, że Kupujący w sposób wystarczający dla siebie zapoznał się ze stanem kupowanej kuchni i nie wnosi do niej zastrzeżeń, w związku z tym Kupujący nie będzie wnosił po zakupie żadnych roszczeń, a Sprzedawca z chwilą przyjęcia zapłaty i wydania towaru jakim jest dany komplet kuchenny nie ponosi dalszej odpowiedzialności za stan zakupionej kuchni. Jeśli Kupujący nie uczestniczy osobiście przy odbiorze zakupionej kuchni - to ma takie prawo, ale uznajemy, że osoba odbierająca kuchnie w jego imieniu do takiej akceptacji została przez niego upoważnieniona. 

 4. Rezygnacja z czasowej rezerwacji

  Jeśli Kupujący po wpłaceniu zaliczki, chce zrezygnować z zakupu kuchni - do 7 dni od daty wpłacenia zaliczki Kupujący może zrezygnować z zakupu a zaliczka zostanie zwrócona w 100% bez żadnych dodatkowych kosztów, przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe. Wyjątek stanowi rezygnacja w chwili dostarczenia mebli pod adres - patrz punkt 5 Regulaminu. 

  Jeśli Kupujący po wpłaceniu zaliczki, chce zrezygnować z zakupu kuchni po upływie 7 dni od daty wpłacenia zaliczki – zaliczka nie zostanie zwrócona.

 5. Czasowa rezerwacja

  Sprzedający - Meble Gratka może dokonać czasowej rezerwacji kuchni dla Kupującego w sytuacji, gdy dostarczenie kuchni jest możliwe tylko w późniejszym terminie. Staramy się aby rezerwacja nie była dłuższa niż okres 1 do 2 miesięcy. Nie mamy możliwości magazynowania sprzedanych modeli przez dłuższy czas. 

  Czasowej rezerwacji można dokonać poprzez wpłacenie zaliczki, na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zaliczki. Oznacza to, że od dnia wpłacenia zaliczki Kupujący jest zobowiązany do ustalenia ze Sprzedającym terminu dostarczenia kuchni – terminu nie przekraczającego 14 dni od daty wpłacenia zaliczki.

  Jeśli po upływie 14 dni od wpłaty zaliczki Kupujący wciąż nie zdecyduje się odebrać kuchni i wpłacić pozostałej części ceny za kuchnie / lub zgodzić się na jej dostarczenie w możliwym do zrealizowania dla Sprzedającego terminie – czasowa rezerwacja zakończy się, a zaliczka nie będzie zwrócona.

 6. Rezygnacja z zakupu z chwilą dostarczenia

  Kupujący zawsze ma prawo do rezygnacji z zakupu, natomiast jeśli robi to w chwili ostatecznej - gdy zakupione meble będą dostarczone pod adres zaliczka nigdy nie jest zwracana. Zaliczka zostanie zachowana przez Sprzedającego na poczet kosztów transportu oraz strat wynikających z czasowej rezerwacji, załadunku i rozładunku - bez znaczenia na ilość kilometrów i czas trwania rezerwacji. 

 7. Transport / Dostawa

  Jeśli Kupujący nie ma możliwości transportu zakupionej kuchni we własnym zakresie może skorzystać z transportu oferowanego przez Sprzedającego.

  Cena za transport (aktualizacja, od 06-03-2022) = 2,50 zł za 1 km. Ilość kilometrów liczy się za całą trasę - od adresu Meble Gratka do adresu gdzie kuchnia ma być dostarczona X 2 (to znaczy: ilość km od Sprzedającego do Kupującego i powrót - cała trasa, którą musimy przejechać w związku z realizacją dostawy)

  Termin transportu powinien zostać uzgodniony ze Sprzedającym możliwie z jak największym wyprzedzeniem czasu. 

  Termin dostarczenia kuchni jest ustalany na możliwy do zrealizowania przez Sprzedającego termin. 
  Ze względu na charakter naszej pracy (meble przywozimy z Europy Zachodniej) kierowca realizujący dostawy jest dostępny na terenie Polski jedynie kilka dni w miesiącu. 
  Terminy dostaw należy ustalać indywidualnie, mając na względzie fakt, że mamy bardzo napięty grafik. Bywają sytuacje, że dostawa jest dla nas możliwa tylko w nietypowych godzinach - bardzo wczesnych lub bardzo późnych. Realizujemy dostawy na terenie całej Polski, odległości są często bardzo duże i trudne do przewidzenia czasowo. Liczymy na wyrozumiałość i dostosowanie się do naszych możliwości. 

  Opcja transportu jest świadczona tylko w zakresie dostarczenia kompletu kuchennego pod wskazany adres. Transport nie uwzględnia wnoszenia kuchni na docelowe miejsce montażu (do domu) ani montażu kuchni. Dlatego decydując się na zakup należy się przygotować na dzień dostarczenia kuchni.

  Jeśli Kupujący decyduje się na transport kuchni we własnym zakresie lub wynajmuje do transportu kuchni inną firmę – Sprzedający Meble Gratka nie ponosi odpowiedzialności za załadunek, warunki transportu, ani uszkodzenia jakie mogą powstać podczas transportu, którego nie świadczy. 

 8. Zwroty / Reklamacje / Gwarancja

  Ponieważ zajmujemy się sprzedażą mebli używanych po dokonaniu zakupu – nie przyjmujemy ich zwrotów i reklamacji. Staramy się umożliwić oglądnięcie mebli przed zakupem poprzez dosłanie większej ilości zdjęć, wymiarów i szczegółowych informacji. W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz mailowo każdego dnia. Osoby zainteresowane zawsze zapraszamy – jest możliwość oglądnięcia kuchni przed zakupem w dowolny  dzień - 7 dni w tygodniu, w terminie do uzgodnienia.

  Jeśli Kupujący decyduje się na zakup bez wcześniejszego oglądania kuchni osobiście – robi tak w wyniku własnego wyboru. Sprzedający Meble Gratka nie może ponosić odpowiedzialności za niezgodności wynikające z domniemania, własnych założeń czy opinii Kupującego, które opiera na podstawie zdjęć bez wcześniejszego oglądania kuchni.

  Każdy zestaw mebli kuchennych jest przez nas dokładnie sprawdzany przed i po demontażu. Każdy sprzęt AGD zawsze jest sprawdzany. Z założenia nigdy nie kupujemy kuchni zniszczonych lub z zepsutym sprzętem AGD. Należy jednak pamiętać, że przedmiotem zakupu są meble i sprzęty używane – więc niewielkie ślady użytkowania będą się na nich znajdować. Szczególnie na takie uszkodzenia są narażone szafki znajdujące się bezpośrednio przy piekarnikach czy w miejscach często stykajacych się z wodą lub gorącą parą. Nie jesteśmy w stanie udzielić gwarancji jak długo sprzęt AGD będzie sprawny. Widząc jego stan i wiedząc jaki czas był użytkowany zakładamy, że będzie służył jeszcze długo. Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta już go nie obejmuje a Meble Gratka nie udziela dodatkowej gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zamiany poszczególnych sprzętów AGD - w sytuacji gdy dany model kuchni przy zakupie nie był wyposażony w kompletny sprzęt, zawsze staramy się dokompletować brakujące sprzęty, w takim samym przedziale jakościowym, aby kuchnia była kompletna. 
  Płatność i tym samym dokonanie zakupu jest równoznaczne z tym, że Kupujący w sposób wystarczający dla siebie zapoznał się ze stanem kupowanej kuchni i nie wnosi do niej zastrzeżeń, w związku z tym Kupujący nie będzie wnosił po zakupie żadnych roszczeń, a Sprzedawca z chwilą przyjęcia zapłaty i wydania towaru jakim jest dany komplet kuchenny nie ponosi dalszej odpowiedzialności za stan zakupionej kuchni.

 9. Postanowienia końcowe

  Kupujący ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do zakupu kuchni.

  Dane do wpłaty nigdy nie zostaną przesłane Klientowi drogą mailową, SMSem, ani żadnym innym komunikatorem. Dane do wpłaty są podane tylko i wyłącznie w tym regulaminie. Rezerwacja kuchni poprzez wpłatę zaliczki i dalszy jej zakup oznacza akceptacje warunków zawartych w tym regulaminie. 

  Wszelkie zmiany lub odstępstwa od regulaminu zaistniałe w wyniku indywidualnych ustalań pomiędzy Sprzedającym a Kupującym; jak również wszelkie ustalenia dotyczące zakupu kuchni powinny zostać przedstawione i potwierdzone drogą mailową.

  W razie dodatkowych pytań zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji

Kontakt:
tel. 729-525-017
lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Obowiązek informayjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kamila Kasprzyk Meble Gratka – jednoosobowa działalność gospodarcza, właściciel strony internetowej: www.meblegratka.com

 

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas lub zadzwoń.

Oto dane kontaktowe:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 729-525-017

 

Skąd mam Twoje dane?

Otrzymałam je od Ciebie – podałeś mi je podczas zakupu mebli, lub otrzymując od Ciebie zapytanie odnoście oferowanych przez nas kuchni, lub poprzez naszą stronę na Facebooku – jeśli zamieściłeś komentarz / polubienie strony, lub wysłałeś do mnie zapytanie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do dokonania zakupu / sprzedaży i/lub dostawy mebli do Ciebie, w tym do:

 • Umożliwiają kontakt z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usługi – mogę odpowiadać na Twoje pytania poprzez e-mail lub skontaktować się z Tobą telefonicznie.
 • Mogę zrealizować sprzedaż, w tym wystawić dla Ciebie fakturę.
 • Mogę widzieć Twoją aktywność jeśli będziesz udostępniał moje posty na Facebooku lub klikał na polubienia.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku wystawiania faktury VAT dla firmy).

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz chciał podać nam tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wystawić dla Ciebie faktury z Twoimi danymi, będziesz mógł otrzymać natomiast paragon fiskalny, lub fakturę – ale bez Twoich danych. Niestety bez otrzymania Twoich danych nie będziemy mogli też świadczyć dla Ciebie usługi transportu – ale zakupiony towar zawsze możesz odebrać osobiście, we własnym zakresie.

Jak widzisz - podanie Twoich danych jest zawsze dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniam do Biura Księgowego Perfecto z którym współpracuję w związku z koniecznymi rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, Twoje dane znajdują się na dokumentach księgowych tj. fakturach – oczywiście tylko w wypadku jeśli dokonasz zakupu.

Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas dokonywania z Tobą wszelkich formalności związanych z zakupem / sprzedażą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z zakupem / sprzedażą,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od ich uzyskania

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie. Nigdy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie. Nigdy.

 

© Meble GRATKA 

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies